Alexei Navalny

Alexei Navalny, Vladimir Putin, Rusia

Alexei Navalny (Foto: AP)