Marino Murillo

Marino Murillo, Cuba, Ancianos,

Marino Murillo (Foto: Cubadebate)